Başkan'ın Mesajı

Değerli Dostlarım
 
Yeni dijital dünya Tedarik Zinciri Yönetiminin daha hızlı, şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlıyor. Bugün şirket cirolarının yarıdan fazlası tedarikçilerle yapılan satın alımlarından oluşuyor. Bu da demek oluyor ki, işletmeler ve tedarikçiler arasındaki işbirliği üzerinde gerçekleştirilecek iyileştirmelerle şirket karlılıkları ciddi oranda artırılabilir. Bu ilişkinin ve sonucunda ortaya çıkacak sinerjinin pazar payı elde etme ve rekabetçilikte işletmeye sağlayacağı avantajlar da doğru Tedarik Zinciri Yönetimi’nin artıları olarak sıralanabilir.
 
Dünya üzerindeki en büyük işletmelerin aynı zamanda en büyük Tedarik Zinciri Yönetimi şirketleri olması bir tesadüf değildir. Tedarik Zinciri Yönetimi şirketleri sıralamasının son 10 yıldır zirvesinde; Apple, P&G, Amazon, gibi firmaların bulunmasını sadece bu firmaların ürün kalitesi ve üretim miktarıyla açıklamak mümkün değildir. Artık dev şirketler dev organizasyona dönüştüler ve e-ticaretin yükselişi birlikte dijitalleştiler. Tabi bu süreçte tedarikçilerini de dijitalleştiriyorlar. Çünkü istedikleri en önemli şey tüm süreçlerin anlık olarak görülebildiği, izlenebildiği, raporlanabildiği, hatasız, tam şeffaf bir yapı. Bunu en etkin şekilde sağlayan dijitalleşme aynı zamanda doğru kararların alınmasını mümkün kılıyor.
 
Tedarik Zincirini etkin ve doğru yöneten işletmeler; tedarik çevrim süresinin kısaltılmasında yüzde 30-50, sipariş karşılama oranının iyileştirilmesinde yüzde 20-30, envanterin azaltılmasında yüzde 25-60, talep tahmin başarısında yüzde 25-80, toplam lojistik maliyetlerin azaltılmasında yüzde 25- 50, teslim performansının iyileştirilmesinde yüzde 15-28, kapasite kullanımı artışında yüzde 10-20 oranında katma değer sağlayabiliyor.
 
Lojistik sektörü Tedarik Zinciri Yönetiminin en önemli parçası ve tüm sürece doğrudan etki ediyor. Lojistik süreçleri içerisinde yer alan taşımacılık operasyonlarındaki iyileştirme ve geliştirimeler işletmeler için hayati öneme sahip. Sektörün nakliye operasyonunda dijitalleşmesini ve daha verimli  hale gelmesini sağlayacak birçok dijital yardımcı mevcut ve bunlara her gün yenileri ekleniyor. Sürücü-çekici-treyler-yük-lastik-akaryakıt gibi taşımacılığın her bir noktasına dijital bir el dokunmaya başladı bile.  Takip sistemlerinin nakliye operasyonlarının yönetimini kolaylaştırması, gelişen depo yönetim sistemleri ve teknolojilerinin elleçleme, sevkiyat süreçlerini iyileştirmesi gibi etkenlerle sektör dijital bir dönüşüm yaşıyor. 
 
Tüm Tedarik Zinciri ağı içinde, izlenebilirliğin anında ve doğru olarak sağlandığı, süreçlerin tamamının raporlandığı, ani değişimlere cevaplar verilebildiği, hataların en aza indirildiği, maliyetlerin minimize edildiği tamamen şeffaf bir yapı olarak tarif edilen Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi kurumsal bir anlayışla yapılacak insan kaynağı ve teknolojiye yatırımıyla gerçekleştirilebilir. Bugün sektörümüz, filo yatırımı bile yapamaz hale gelmiştir ve dijital bir yapıya dönüşmek için her hangi bir adımı atmayı düşünemez haldedir. Ticaret Bakanlığımızın gümrükleri dijitalleştirme çalışmalarını takdirle izliyoruz. Bu stratejinin sonuçlarının istenilen ölçüde alınabilmesi için bu gümrüklerden geçecek, ülkemiz ihracatının taşıyıcısı sektör firmalarımızın bu dönüşeme ayak uydurabilmesi gerekmektedir. Bunun için bakanlığın sektörün yatırım gücünü destekleyecek, onları da dijitalleştirecek çözümler geliştirmesini arzu ediyoruz.

 

Saygı ve Sevgilerimle

Ö. Çetin Nuhoğlu
UND Yönetim Kurulu Başkanı
Mart 2019