Gürcistan, Azerbaycan ve Karadeniz Bölge Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

13.12.2017

Sektörel sorunların ve taşıma yapılan ülkelerdeki muhtemel değişikliklerin görüşüldüğü Çalışma Grubu Toplantısında, UBAK izin belgesi ve belgenin dağıtım kriterlerine yönelik derneğimiz görüşlerinin değerlendirilmesi, Azerbaycan KUKK toplantısı detayları, Gürcistan KUKK toplantı detayları ve 2018 yılında mevcut belge sisteminin sektörümüze etkileri, Sarp sınır kapısı modernizasyon sürecinin taşımalara olumsuz etkisi ve buna benzer yerel sorunlar toplantının ana gündem maddeleri oldu.

Toplantıya, UND YK Üyeleri Abdullah Özer ( Özer ), K. Faysal Çillioğlu ( Rizeport ), Çalışma Grubu Başkanı İsa Baş ( Çağlayan 61 ), Salim Uzun ( Uzunoğlu ), Yeşim Kukul ( Cevat ), Sesran Pank ( Cevat ), Hayati Ediz ( Koçtur ), Paşa Gürsoy ( Gürsoy ), İbrahim Kayıkçıoğlu ( KLT Kaytrans ), Oğuzhan Kayıkçıoğlu ( Kaytrans ), Seyfettin Engin ( Kuzeytrans ) ve UND Bölge Temsilcisi Hakan Demircan katılım göstermiştir.