İspanya KUKK Toplantısında Kota Artışı Sağlandı

28.02.2018

İspanya-Türkiye Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı 27-28 Şubat 2018 tarihinde Madrid'te gerçekleştirildi. Toplantıya Türk heyeti adına Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı  Sayın Hakan Özdemir ve İspanya adına Karayolu Taşımacılığı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Pascual Sanchez Cea Başkanlık yaptı. Derneğimiz adına ise Avrupa Ülkeleri Uzmanı Kadir Çirkin katılım sağladı.
 
İki ülke arasındaki ticarette en önemli engel olan Geçiş Belgesi Kotalarının, çok girişli olarak teati edilmesi hususundaki ülkemiz heyetlerinin talepleri toplantının önemli bir gündem maddesini oluşturdu.Uzun süren müzakereler sonucunda,  Tektip Geçiş Belgesi Kotasında %26 oranında bir artış sağlandı ve karşılıklı olarak 12.000 adet Tektip (İkili/Transit) Geçiş Belgesi teati edilmesine karar verildi.
 
Ek olarak, İki ülke arasında KDV iadesi anlaşmasının imzalanması konusunda taraflar gerekli girişimlerde bulunacağı hususunda mutabakata vardı.