Bulgaristan Gümrük İdaresi Sistem Güncellemesi

03.04.2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; 08.04.2018 saat 20.00'den itibaren 10.04.2018 saat 08.00'a kadar Ücretlendirme Modülünde(PTRR) teknik prosedürlerin yenilenmesi nedeniyle söz konusu modülün otomatik moddaki teknik işlemleri sonlandırılıncaya kadar çalışmayacağı, bu verilen süre içerisinde geçiş yapan taşıtların işlemlerine "Acil Durum Prosedürü-Basit Rejim “de (manuel işlemle) çalışmaya devam edileceği, bu nedenle bu süre içerisinde ilgili gümrük sınır kontrol müdürlüklerinde tüm peronlarda çalışmak üzere gerekli sayıda fazla personel görevlendirileceği, tır araçlarının tüm ödemelerinin aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde manuel olarak nakit tahsil edileceği, hususları bildirilmiştir.