Yabancı Plakalı Taşıtların, Serbest Bölgeler veya Gümrük Antrepolarından Usulsüz Taşımaları Engellenecek

06.04.2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından tüm birimlerine yapılan bilgilendirme ve talimat ile;
 
Ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılacak taşımaların 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci
ve 13 üncü maddesi ile 30295 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri kapsamında yürütülmekte olduğu, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde “tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, veya havayoluyla gelen transit rejimindeki denizyolu (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K,C,L,M,N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurtdışı taşımasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla taşınabileceği”, bu çerçevede limanlarımıza denizyoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) eşyanın yabancı plakalı taşıtlarla taşınmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.
 
Üyelerimizin bilgisine önemle sunulur.