Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına ilişkin Ulusal ATP Uygunluk Belgesi

03.05.2018

Bilindiği üzere, Ülkemiz; kısaca “ATP Anlaşması” olarak ifade edilen “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma”’ya 25 Nisan 2012 tarihli ve 6298 no’lu uygun bulma kanunu ile taraf olmuştur. Anlaşma’nın 11. Maddesi gereğince, Anlaşma hükümleri, ülkelerin Anlaşmaya katıldıklarına dair belgeyi tevdi etmelerinden bir sene sonra yürürlüğe girmektedir. Ülkemiz tevdi belgesini 21 Aralık 2012 tarihinde BM Sekretaryasına iletmiş olduğundan dolayı ATP Anlaşması hükümleri, 21 Aralık 2013 tarihinden itibaren ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

ATP Anlaşması, başta frigorifik (soğutuculu) karayolu taşıtları olmak üzere özel nakliye ekipmanlarının (yalıtımlı, soğutmalı, mekanik soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) tip onay testi ile periyodik testlerinin uygun teknik ve idari kapasiteye sahip merkezlerde gerçekleştirilmesi, test raporu düzenlenmesini ve Anlaşma’nın gereklilikleri ışığında bu ekipmanlara ATP Uygunluk Belgesi verilmesini şart koşmaktadır.

Bu kapsamda, ülkemizde tescilli veya kayıtlı olan ve uluslararası taşımacılıkta kullanılan araç ve ekipmanların ATP’nin teknik ve idari gereklilikleri ışığında tip onay testleri ile periyodik muayenelerinin ülkemizde gerçekleştirilmesini temin amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 20 Ekim 2016 tarihinde yapılan Yetkilendirme Protokolü ile ATP Anlaşması kapsamında test, onay ve belgelendirme işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

TSE tarafından hazırlanan; “ Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma (ATP) Kapsamında Yapılan Faaliyetlere ilişkin Usul ve Esaslar” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Yalıtımlı, Soğutmalı, Mekanik Soğutmalı, Mekanik Soğutmalı ve Isıtmalı veya Isıtmalı Ekipmanlarının Standartlara Uygunluğunun Denetimiyle İlgili Kuralları düzenleyen ve ATP Anlaşması’nın ekinde yer alan ilgili hükümde, özel nakliye ekipmanına verilecek ATP Uygunluk Belgesi’nin, ekipmanın tescil edildiği veya kayıt altına alındığı ülkenin Yetkili Otoritesi tarafından düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, ATP Anlaşması kapsamında yapılacak test, onay ve belgelendirme işlemleri ile ilgili altyapı çalışmaları TSE tarafından tamamlanmış olup 15 Mayıs 2017 tarihi itibariyle hizmet verilmeye başlanmıştır.
Bu itibarla,

Tip Onay Testine İstinaden Düzenlenen ATP Uygunluk Belgeleri;

 1. ATP Tip Onay Testleri, TSE tarafından yayımlanan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanan usul ve esaslar çerçevesinde, TSE gözetim ve denetiminde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılacaktır.
 2. ATP Anlaşması’na taraf bir ülkece yetkilendirilmiş/ akredite edilmiş tip test istasyonları tarafından gerçekleştirilen test sonucunda düzenlenen Tip Onay Test Raporu’na istinaden 21 Aralık 2013 tarihinden önce ülkemizde tescili gerçekleştirilen özel nakliye ekipmanına verilen ATP Uygunluk Belgeleri, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca kullanılabilecektir.
 3. Ancak, geçerli Tip Onay Test Raporu doğrultusunda 21 Aralık 2013 tarihinden sonra ülkemizde tescili gerçekleştirilen özel nakliye ekipmanına ATP Anlaşmasına taraf başka bir ülkenin Yetkili Merciince verilen ATP Uygunluk Belgeleri, TSE tarafından yayımlanan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanan usul ve esaslara göre düzenlenecek ulusal ATP Uygunluk Belgesi ile dönüştürülmesi gerekmektedir. Belge Dönüştürme işleminde özel nakliye ekipmanının muayenesi yapılmayacak olup ulusal ATP Uygunluk Belgesi geçerlilik tarihi, dönüştürülen belgenin geçerlilik tarihi ile aynı olacaktır.
 4. Belge dönüştürme işlemini gerçekleştirmeyen taşımacılar, ATP’ye taraf ülkelerde yapılan denetimler sonucunda, cezai işlemler ile karşı karşıya kalabilirler.
 
Periyodik Muayeneye İstinaden Düzenlenen ATP Uygunluk Belgeleri:

 1. ATP periyodik muayeneleri, TSE tarafından yayımlanan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı tarafından onaylanan usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.
 2. ATP Anlaşması’na taraf başka bir ülkece yetkilendirilen/akredite edilen periyodik muayene merkezlerince verilen geçerli test raporuna istinaden ATP Anlaşması’na taraf başka bir ülkenin Yetkili Merciince ülkemizde tescilli veya kayıtlı özel nakliye ekipmanına yönelik düzenlenen ATP Uygunluk Belgesleri TSE tarafından yayımlanan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanan usul ve esaslara göre düzenlenecek ulusal ATP Uygunluk Belgesi ile dönüştürülmesi gerekmektedir. Belge dönüştürme işleminde özel nakliye ekipmanının muayenesi yapılmayacak olup ulusal ATP Uygunluk Belgesi geçerlilik tarihi, dönüştürülen belgenin geçerlilik tarihi ile aynı olacaktır.
 3. Belge dönüştürme işlemini gerçekleştirmeyen taşımacılar, ATP’ye taraf ülkelerde yapılan denetimler sonucunda, cezai işlemler ile karşı karşıya kalabilirler.
İstisnai Muayeneye İstinaden Düzenlenen ATP Uygunluk Belgeleri:
 1. ATP’ye taraf ülkenin Yetkili Merciince düzenlenen ATP Uygunluk Belgesi mevcut olan ekipmanın hasarlanma sonucunda tekrar muayeneye tabi olması veya TSE tarafından gerekli görülmesi halinde yapılan test sonucunda oluşturulan olumlu test raporuna istinaden, TSE tarafından yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen sürelerde geçerli olmak üzere ulusal ATP Uygunluk Belgesi düzenlenir.
Ulusal ATP Uygunluk Belgesi alımına ilişkin başvuru evrakları, şartlar, diğer gerekli bilgiler ile test, muayene ve belgelendirme süreçlerine ilişkin detaylar TSE’nin ilgili web sitesinden temin edilebilir:
atp.tse.org.tr
 
ATP TİP TEST İSTASYONLARI İLE PERİYODİK MUAYENE MERKEZLERİ İRTİBAT BİLGİLERİ:
 
Periyodik/İstisnai Muayene Merkezleri:
 
Packerman Gıda Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi;

 • Özgürlük Mahallesi 139. Cadde No:19 Akdeniz/Mersin
  Tel: 0324 234 88 05
 • Güzelburç Mahallesi Gül Sanayi Sitesi A Blok No:1 Hatay
  Tel: 0326 221 0565
 • Ankara Asfaltı 26.km Ege Seramik Arkası 35170 Kemalpaşa/İzmir
  Tel: 0232 877 1333
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım 
Sakarya Caddesi, No:14 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 724 95 30

Günay Motorlu Araçlar Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

İskenderun Yolu Üzeri, 7. Km Bereket Günay İş Merkezi 
Antakya / Hatay
Tel: 0326 285 66 00

5 Köprü Mh. Salkım 2 Sk. No:20 
Serdivan / Sakarya 
Tel: 0264 275 62 41
 
 

Tip Test Merkezleri:

OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A. Ş.
Atatürk Caddesi No: 6
54580 Arifiye/Sakarya
Tel: 0264 229 22 44