Yeni Eklenen Güzergahlar Hakkında

03.05.2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Kurumumuza gönderilen bilgilendirmeye istinaden; C türü, L2 ve M2 yetki belgesi almış olan uluslararası eşya taşımacılığı yapmak için geçiş belgesi talebinde bulunan firmalara Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ve Yönerge’nin Ek-2’de İzlenecek Güzergahlar bölümü dikkate alınarak geçiş belgesi tahsisi yapılmaktadır.

Bununla birlikte, ülkemiz ile Çin arasında 08.09.2017 tarihinde imzalanan kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısı protokolü gereğince, iki ülke taşımacılarınca kullanılmak üzere geçiş belgesi teati edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Buna göre, söz konusu protokol hükümleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na sene başından bu yana intikal eden ve söz konusu Yönerge’ye yeni güzergahlar eklenmesine ilişkin taleplere istinaden Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin Ek-2 İzlenecek Güzergahlar bölümünde yer alan Çek Cum, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan, Rusya, Tacikistan varışlı taşımalar için ekte yer alan yeni güzergahların eklenmesi ve söz konusu güzergahların kullanılarak taşıma yapacak taşıtlara Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde geçiş belgesi tahsis edilmesi hususunda mezkur Yönergenin 21. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Değerli üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Güzergahlar için tıklayınız