Romanya KUKK Toplantısında Tarihi Gelişme

10.05.2018

Türkiye-Romanya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 08-09 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda ülkemiz heyetine UDHB Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Vekili, Mahmut GÜRSES, Romanya Heyetine ise Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Sorin Lonel GHITA başkanlık etti. Toplantıya Derneğimizi temsilen ise Avrupa Ülkeleri Uzmanı Kadir ÇİRKİN katılım gösterdi.
 
Anılan toplantıda ülkemizin uluslararası bir hak olarak talep etmekte olduğu transit taşımaların serbestleştirilmesi hususundaki girişimleri Romanya KUKK toplantısının da gündemine damga vurdu.
 
Ülkemiz için önemli bir transit güzergâh olan Romanya’da, uzun yıllardır ülkemiz karayolu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren firmalar Geçiş Belgesi Ücreti ödemektedir. Ödenen Geçiş Belgesi Ücretlerinin ülkemize maliyet yılda ortalama 2 Milyon Euro tutarındadır.
 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız liderliğinde Derneğimizin Avrupa’da Transit Geçiş Ücretlerinin kaldırılmasına yönelik olarak başlattığı mücadele kapsamında, Romanya’da Geçiş Belgesi Ücretlerinin kaldırılması hususunda, ülkemiz heyeti yoğun bir baskı oluşturdu.
 
Uzun süren görüşmeler neticesinde, ülkemiz karayolu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren firmaların Romanya üzeri gerçekleştirilen taşımalarda Ücretli Geçiş Belgesi kullanımına ihtiyaç duyulmayacak bir oranda Ücretsiz Geçiş Belgesi Kotasında artış sağlandı. Gerçekleştirilen toplantıda, ülkemiz Ücretsiz Transit Geçiş Belgesi Kotası 36.000 adetten 55.000 âdete yükseldi.
 


Diğer taraftan, taşımacılık  tarihimizde ilk defa Romanya'dan 3. Ülkelere taşımacılık faaliyeti gerçekleştirilmesine imkan sağlayan 3. Ülke Geçiş Belgesi ülkemiz taşımacılarına tahsis edildi.
 
İki ülke arasında teati edilen kotalar aşağıdaki şekilde olmuştur
 
Türk tarafı için 2018 yılı kotaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Ücretsiz transit izin belgesi: 55.000 adet
Ücretli transit izin belgesi: 23.000 adet
Ücretsiz 3.ülkeye/ülkeden izin belgesi: 1.000 adet
 
Romanya tarafı için 2018 yılı kotaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Ücretsiz transit izin belgesi: 22.000 adet
Ücretsiz 3.ülkeye/ülkeden izin belgesi: 6.500 adet
 
Toplantıda iki ülkede de karşılıklı olarak uygulanan usulsüz 3. Ülke taşımacılığı hususunda maruz kalınan cezalar önemli bir gündem maddesini oluşturmuştur. Gerçekleştirilen kontrollerde kanıtlayıcı evrakların yeniden belirlenmesi yönünde karşılıklı olarak mutabakata varıldı.

Bu çereçvede, 19.000 adetlik Ücretsiz 
Romanya Transit Geçiş Belgesi kotası artışı dikkate alınarak, Ücretsiz Romanya Transit Geçiş Belgelerinin dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın, yıl boyunca genel kullanıma açılmasına Bakanlığımızca izin verilmiştir.