Gürcistan Geçiş Belgeleri Hakkında

14.05.2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Derneğimize gönderilen 09.05.2018 tarihli yazıda, Gürcistan ikili/transit ve boş giriş/dönüş yükü belgelerinin kotalarının yeterli olması ve geçiş belgesi kullanımında herhangi bir suiistimale neden olmayacağı dikkate alınarak 01.01.2018 tarihinden itibaren Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin ilgili maddesine istinaden iade edilecek ülke geçiş belgelerinden çıkarılmasının uygun görüldüğü hatırlatılmaktadır.
 
Yazıda devamla, TOBB ve Hopa Geçiş Belgesi Dağıtım Bürosunun tespitlerini içeren yazıdan bahisle, “söz konusu geçiş belgelerinin iadelerinin kaldırılmasının ardından sorunlarla karşılaşıldığı, özellikle Gürcistan’a yük götürüp farklı ülkeden yük alarak Gürcistan üzerinden ülkeye dönüş yapacak taşıtlar için tahsis edilen ikinci tek tip geçiş belgelerinin, farklı amaçla ve farklı firmalar arasında el değiştirmeye başlandığı, bu durumun dağıtım bürolarında görevli personel ile de ilişkilendirilerek dağıtım bürolarının önünde gerçekleştirildiği” belirtilmektedir.
 
Bakanlık tarafından iletilen ilgili yazıda, söz konusu dağıtım bürosunun tespitlerinin devam etmesi halinde sorunun çözümüne yönelik idari tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olacağı vurgulanmakta olup üyemiz firmaların uyarılması talep edilmiştir.
 
Bilgi edinilmesi hususunu önemle rica ederiz.