Nisan 2018 Taşımacılık İstatistikleri Raporu Yayınlandı

21.05.2018

İHRACAT TAŞIMALARI
 
UND’nin derlediği verilere göre; 2018 yılı Ocak-Nisan toplamında, Türk araçları bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 düşüş ile 393.405 adet, Yabancı araçlar %12 büyüme ile 115.431 adet taşıma gerçekleştirdiler. Ocak-Nisan toplamında ise %2 düşüş ile 508.836 adet ihracat taşıması gerçekleştirildi. İhracat taşımalarının %77‘si Türk, %23’ü ise Yabancı plakalı araçlar ile yapıldı.
 
Suriye’ye yapılan taşımalarda %29 oranında bir düşüş yaşandı, Geçen yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı başlayan Irak pazarı, geçen yıla oranla %12 düşüş gösteriyor. Irak ve Suriye’deki düşüş Ortadoğu ülkeleri toplamını da etkilediği için Ortadoğu’da %17 düşüş olduğu görülüyor.
 
Avrupa’nın genelinde yaşanan artış eğilimi özellikle komşu ülkelerde; Romanya %23, Yunanistan %12, Bulgaristan %27 olmak üzere olumlu etkilere sebep oldu. Polonya, Macaristan ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinde de %22’e varan artışlar dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerine %8 artış yaşandı. Mayıs ayında yapılan Romanya ve Bulgaristan KUKK toplantılarında alınan olumlu sonuçlar ile birlikte Avrupa ülkelerine ihracat taşımalarımız artmaya devam edecektir.
 
2017 yılında Nahçıvan ve Azerbaycan’a yapılan ihracat pazarında azalma görülmüştü, 2018 yılında ise Nahçıvan’a %66, Azerbaycan’a %22 artış olduğu görülüyor. Gürcistan’a yapılan ihracat taşımalarında ise Türk araçlarının payları %2 oranında düştü ve Gürcistan plakalı araçlar pazarda yükselişe geçtiler.
 
Türk araçlarının İran’a yaptığı ihracat taşımalarında %27 düşüş görülüyor. İran araçları ise Türkiye’den yaptığı ihracat taşımalarında %25 oranında artış gösteriyorlar.Türkmenistan’a yapılan taşımalarda %65 oranında ciddi düşüş olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarımızda, Türkmenistan’daki mevcut projelerin tamamlanması ve aynı ölçekte yeni projeler olmaması, ihracat taşımalarımızı olumsuz etkilemektedir. Bunun dışında, Türkmenistan ihracat pazarına bakıldığında, Türkmenistan araçlarının paylarını %8’den %26’ya çıkarttıkları görülmektedir. Türkmenistan taşımaları düşüşe geçmesine rağmen, Özbekistan taşımalarında ise %58 oranında artış yaşanıyor. Türkmenistan pazarındaki azalış, Özbekistan’a artan pazarımız ile ikame ediliyor. Mayıs ayı içerisinde Semerkand         ‘da gerçekleştirilen Özbekistan-Türkiye KUKK toplantısı ile birlikte %50 artan geçiş belgesi kotası ile birlikte Özbekistan’a olan taşımalarımızın daha da artacağı öngörülüyor.
 
BDT ülkelerine yapılan taşımalarda en önemli yere sahip Rusya Federasyonu’na baktığımızda bu yıl taşımaların hızla yükselişe geçmesi ile birlikte ihracat taşımalarımızda %864 oranında artış olduğu görülüyor. Öyle ki Rusya için aylık dönemlerde açılan geçiş belgeleri Mayıs ayında yeterli gelmediği için ek 200 adet ikili geçiş belgesi kullanıma açılmıştır. Bununla birlikte, ulaşımın Rusya üzerinden transit geçerek daha rahat sağlandığı güzergâhlarda da taşımaların arttığını görüyoruz; Kazakistan’a ve Kırgızistan’a %30 oranında artışların olması Rusya’nın transit öneminin Türk taşımacılar için ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Önceki yıllarda Rusya’da yaşanan sorunların artık çözülmüş olması ile birlikte Beyaz Rusya’ya yapılan taşımalarda %52 oranında düşüş yaşanmaktadır.
 
Altyapı yatırımları ve süren inşaat projelerinin artması ile birlikte, ihracat taşımalarımızda Ukrayna’ya %71, Moldova’ya ise %21 oranında artış görülmektedir. BDT ve Orta Asya ülkeleri %11 oranında artış olması oldukça sevindiricidir.İlk 4 ayda, Türkiye’den yapılan ihracat taşımalarında; Türk araçlar bir önceki döneme göre yüzde 6 düşüş yaşadılar. Yabancı araçlar ise %12 artış yaşadılar, Genel toplamda ise %2 düşüş yaşanmıştır. Yabancı araçların payı %23, Türk araçların payı ise %77 olarak gerçekleşti. Bu yıl yabancı araçların da ihracat taşımalarında sayılarını artırması ile Türklerin taşımacılıktaki pazar payları düşmektedir. Yabancı taşımacılar arasında başta Bulgaristan, İran, Romanya ve Gürcistan araçları olmak üzere ciddi oranlarda artışlar yaşandı._____________________________________________________________________________
 
İTHALAT TAŞIMALARI2018 yılının ilk 4 ayında ithalat taşımalarında genel toplamda %5 artış olduğu görülüyor. Türk araçları %4, Yabancı araçlar ise %7 oranında taşıma sayılarını artırdılar. Geçen yıla göre Yabancı araçlar yoğun bir artış sağladıkları için Pazar payında da %34’e kadar paylarını artırmış durumdalar. İthalat taşıması yapan Yabancı araçları, başta İran olmak üzere Bulgaristan ve Romanya takip ediyor.Türk araçlarının İthalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında, ilk sırada 32.494 adet taşıma ile Almanya geliyor. İkinci sıradaki Irak ise her ay artış eğiliminde olmasına rağmen ihracattaki düşüş ile birlikte düşüş eğilimine geçmiş bulunuyor. İlk 4 ay toplamında Irak’tan yapılan ithalat taşımalarında %13 oranında düşüş yaşandı ve 20.668 adet ithalat taşıması gerçekleştirildi.

Avrupa ülkeleri arasında düşüşün yaşandığı ülkelerde %22 Birleşik Krallık, %9 Bulgaristan ve %7 ile İtalya bulunmaktadır.  Diğer tüm Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat taşımalarımız istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu ülkeler arasında Yunanistan %11, Hollanda %18, Macaristan %6 ve Polonya %7 artış ile dikkat çekmektedir.
 
İran’dan yapılan ithalat taşımalarımızda ise Türk araçları %40 oranında artış yakaladılar. Diğer dikkat çeken ülke ise %34 artış ile Özbekistan oldu. İhracat taşımasında da ciddi artış görülen Özbekistan’ın İthalat yönünde de artış göstermesi Özbekistan’ın önemini tekrar vurguluyor.


_____________________________________________________________________________
  
TRANSİT TAŞIMALAR
 
Türkiye üzerinden yapılan Transit taşımalar incelendiğinde; Türk ve Yabancı araçlarının İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelere taşıma yaptığı görülüyor.  Yoğun olmamakla birlikte İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi gelişmiş ülkelere de transit taşımalar yapılıyor. Transit taşımaları ülkemiz üzerinden yapan araçlar ise gene yoğunlukta olarak İran, Bulgaristan ve Gürcistan gibi komşu ülkeler.
 
Transit taşımalarda yabancı araçlar arasında ilk sırada İran geliyor. İran araçları yoğunlukla Avrupa ülkelerinden aldığı yükleri İran’a veya İran’ın yükünü Avrupa ülkelerine taşıyorlar. Bulgaristan araçları ise Avrupa’dan aldıkları yükleri Türkiye’yi transit geçerek yoğunlukla Gürcistan ve Ermenistan’a taşıyorlar.
 


_____________________________________________________________________________
 
BOŞ GİRİŞLER
 
Türk araçları boş giriş sayılarını düşürmesine karşın Yabancı araçlar %25 oranında boş girişlerini artırdılar. Türk taşımacılar; Avrupa’dan aylık ~5.000 araç, Irak ve Suriye’den ~50.000 araç, Azerbaycan ve Gürcistan’dan ~10.000 araç, İran’dan ~2.500 araç, Rusya’dan ~2.000 araç ile aylık ~ 70.000 araç ile kendi ülkelerine boş dönüş yapıyorlar. Yabancı araçlar ise aylık ~10.000 adet boş giriş yapıyor ve bu araçların başında Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya geliyor. 

_____________________________________________________________________________
 
OCAK-NİSAN 2018 İHRACAT VERİLERİ
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırılmış oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.
 
Değer olarak ihracat pazarlarına bakıldığında; Nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın arttığı görülüyor. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya'ya ihracat yüzde 23,3, İngiltere'ye yüzde 16,1, İtalya'ya yüzde 15,7, Fransa'ya yüzde 41,5 ve İspanya'ya ise yüzde 34,4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya'ya yakalandı.

Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB'ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika'ya ihracat yüzde 24,7 Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 13,6 arttı. Orta Doğu'ya ihracat yüzde 11,5 Kuzey Amerika ülkelerine ihracat ise yüzde 6,2 azaldı. Nisan ayında AB'nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu.

 Ocak-Nisan 2018 Özet Raporu (Yeni)
 Ocak-Nisan 2018 Grafik Raporu (Yeni)
 Ocak-Nisan 2018Tabloları (Yeni)