Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik

04.06.2018

Gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tasfiye Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiştir.
 
03.06.2018 tarih ve 30440 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan “Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için
TIKLAYINIZ