Gürcistan 3. Ülke Geçiş Belgeleri Bitmek Üzere

08.08.2018

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden alınan verilere göre 2018 yılına ait Gürcistan 3. Ülke geçiş belgelerinden 08.08.2018 tarihi itibarıyla 62 adet kalmıştır.

Tükenme hızı dikkate alındığında belgelerin önümüzdeki hafta biteceği öngörülmektedir.

Üyelerimizin dikkatine sunulur.