ETOBS İle TIR Transit Takip Programının Entegrasyonu Hakkında Önemli Uyarı

17.08.2018

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize gönderilen yazıda, 1975 tarihli TIR Sözleşmesi hükümleri gereğince Taşıt Onay Belgesi, TIR Karnesi himayesinde taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve taşıtın TIR Karnesi himayesinde taşıma yapmaya uygun olduğunu gösteren belge olduğu vurgulanmıştır. Söz konusu belgenin taşıma esnasında taşıtta hazır bulundurulması ve TIR Karnesi işlemleri sırasında görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir. Taşıt Onay Belgesi'nin ve belgeye ilişkin işlemlerin elektronik ortama aktarılmasına ilişkin çalışmalara Bakanlık Makamından alınan 15.07.2014 tarihli ve 1589231 sayılı Onay ile başlanmış ve bu çalışmalar sonucunda geliştirilen Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS) 27.04.2016 tarihi itibarıyla Taşıt Onay Belgesi vermeye yetkili tüm gümrük idarelerinde hayata geçirilmiştir.
 
Gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve anılan belgenin gümrük idarelerinde görevli personelce daha kolay kontrolünün sağlanması amacıyla Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS) ile TIR Transit Takip Programı entegre edilmiş olup, yapılan değişiklik 14/08/2018 tarihi itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

Bu itibarla, ülkemizden başlayıp TIR Karnesi kapsamında taşıma yaparak yurtdışına gidecek Türk plakalı taşıtlarda Taşıt Onay Belgesi bulunmaması veya belgenin geçerlilik süresinin dolmuş olması durumunda, TIR Transit Takip Programında Volet-1 tesciline izin verilmeyecektir. Taşıt Onay Belgesi aranmayan araçlar ile ilgili sistemde düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte bu araçların tescil süreçlerinde sorun yaşanmayacaktır.
 
Taşıt Onay Belgesi Düzenlenecek Taşıtlar;
 
TIR Sözleşmesinin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri doğrultusunda; (TIR Sözleşmesi için TIKLAYINIZ) – (TIR Sözleşmesi Teknik Şartlar İçin TIKLAYINIZ)
 

  • Kamyonlar,
  • Kamyonetler (panelvanlar dahil),
  • Özel amaçlar için kullanılan taşıtlar, (soğuk hava tertibatlı, sarnıçlı, tecritli, tanker vb. gibi)
  • Brandalı taşıtlar,
  • Römork ve yarı römorklar,
 
Taşıt Onay Belgesi Düzenlenmeyecek Taşıtlar;
 

  • Çekiciler ile ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar için taşıt onay belgesi aranmaz. (TIR İşlemlerine Dair Gümrük Genel Tebliği için TIKLAYINIZ)

NOT : Taşıt Onay Belgesi, TIR Sözleşmesinin gereği bir belge olmakla birlikte, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında T1/T2 belgeleri ile taşımalarda Taşıt Onay Belgesi aranmamaktadır.

Taşıyıcı firmalarımızın mağduriyet yaşamaması adına ilgili hususlara dikkat etmesi, olası sorunlarda Derneğimiz ile irtibata geçilmesi rica olunur.