İlave 200 Adet İkili Rusya Geçiş Belgesi Kullanıma Açıldı

07.09.2018

Resmi makamlarımızdan alınan bilgiye göre; artan ihracatımız kapsamında ihracatçılarımıza ve sınır kapılarında ihracat yüküyle beklemek zorunda kalan taşımacılarımıza destek olunması ve oluşan mağduriyetlerin minimize edilmesi amacıyla, sınır kapılarında yüklü şekilde bekleyen araçlara tahsis edilmek üzere ek 200 adet Rusya ikili geçiş belgesinin kullanıma açılmasının Bakanlığımızca uygun görüldüğü belirtilmektedir. 

Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.

Güncelleme - 19:25


Kalan belge durumu için; Lütfen Tıklayınız - Belge Durumu Güncelleme 21:06