Kerkük Kontrol Noktaları Hakkında Bağdat Büyükelçiliğimizin Duyurusu

25.09.2018

Bağdat Büyükelçiliğimizin gerçekleştirdiği duyuruya göre Kerkük-Erbil ve Kerkük-Süleymaniye yolları üzerinde IKB’den Irak Merkezi Hükümeti’nin kontrolündeki alanlara geçişte yeni gümrük kapılarının açıldığı, söz konusu kapıların Irak Başbakanı Sayın Haydar Ebadi’nin talimatıyla ve Kerkük Vali Vekili Sayın Rakan Cuburi’nin nezaretinde hizmete girdiği yönünde Irak basınında yer alan haberler üzerine, Büyükelçiliğimizce temas edilen Irak Gümrükler Genel Komisyonu’ndan,
 
  • Başbakan Sayın Haydar Ebadi’nin talimatı ile Kerkük’ün doğusu (Süleymaniye yolu üzerinde), Kerkük’ün kuzeyi (Erbil yolu üzerinde) ve Musul-Faide bölgesinde (Serbest Bölge alanı içerisinde) 3 yeni kontrol noktası kurulmasına karar verildiği,
  • Kontrol noktalarının gümrük ofisi olmadığı, buralarda Safra İç Kontrol Noktası’ndaki ile aynı şekilde sadece gümrük işlemlerinin sınırda mevzuata uygun yapılıp yapılmadığına dair evrak kontrolü yapılacağı, IKBY ile Merkezi Hükümetin gümrük tarifeleri arasındaki farkın tahsil edileceği (yerli üretimi korumak için konan ilave vergiler dahil),
  • Söz konusu kontrol noklarından geçişine izin verilen TIR’ların ilave gümrük işlemine tabi tutulmadan, belgelerini göstererek, Safra’dan geçebileceği,
  • Anılan kontrol noktalarının işlerlik kazanmasından sonra, Gümrükler Genel Komisyonu’nun Safra’dan personelini çekeceği ve Safra’nın kapanacağı yanıtının alındığı bildirilmektedir.
 
Büyükelçiliğimiz yukarıdaki uygulamayı yakından takip edeceğini bildirmekte, vatandaşlarımızın bu uygulama hakkında olabilecek sorunlarını, karşılabilecekleri sorunlarını veya şikayetlerini Büyükelçiliğimize ait aşağıdaki e-posta adreslerine göndermeleri talep edilmektedir.
 

embassy.baghdad@mfa.gov.tr (Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği genel iletişim e-posta adresi)
 

bagdat@ticaret.gov.tr (Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Ticaret Müşavirliği İletişim e-posta adresi)
 
Büyükelçiliğimizin bu önemli duyurusunu tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız