Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Gerçekleştirildi

04.10.2018

Dünya ticaret Örgütünün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerinin uygulanmasına ve ticaretin kolaylaştırılması faaliyetlerinin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile eş güdüm halinde yürütülmesine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde yapılacak çalışmaları koordine etmek, sorunların tespitini ve çözümü hususunda katkı sağlayabilmek ve Kurulun verimli şekilde çalışmasını sağlayabilmek amacıyla aşağıda yer alan 9 farklı Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
 
  • İnternet Sitesi Çalışma Grubu
  • Cezalar Çalışma Grubu
  • Dış Ticaret Çalışma Grubu
  • Varış Öncesi Beyan/İşleme Çalışma Grubu
  • Tek Pencere Çalışma Grubu
  • Tek Durak Çalışma Grubu
  • Formalite ve Ücretler Çalışma Grubu
  • Altyapı Çalışma Grubu
  • Reformlar Çalışma Grubu
 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda devam eden çalışmalar doğrultusunda yukarıda yer alan Çalışma Grubu toplantıları gerçekleştirilmiş ve “Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı” kapsamında belirlenen eylemlere dair yapılacaklar şekillendirilmiş olup, Çalışma Grubu faaliyetleri devam edecektir.
 
“Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı” için
TIKLAYINIZ