Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

06.10.2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
Döviz ile yapılan sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesi ile ilgili değişiklikler düzenlenmiş olup, ilgili Tebliğ 6 Ekim 2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm