Dövizle Yapılacak Hizmet Sözleşmelerine Dair Bakanlık Açıklaması

15.10.2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar" hakkındaki son duyuruda;
 
“İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in - (İhracat: 2017/4)”  6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan hizmet ve faaliyetler kapsamında imzalanan hizmet sözleşmelerinin “DÖVİZ” cinsi üzerinden yapılabileceği açıklanmıştır.
 
(Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son duyurusu için; TIKLAYINIZ)
 
Anılan "İhracat: 2017/4" Sayılı Tebliğ'in 6. Maddesinin 3. fıkrasında yer alan ve aşağıda belirtilen;
 
“f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetler”
 
hükmü doğrultusundaki uluslararası karayolu yük taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin “DÖVİZ” cinsinden yapılabileceği Bakanlık tarafından da açıklanmış durumdadır.
 
Diğer taraftan, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar" doğrultusunda imzalanan sözleşmelerin döviz cinsinden kararlaştırılıp kararlaştırılmayacağına dair açıklamaları içeren ve Derneğimiz tarafından hazırlanmış “Bilgi Notuna” aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Açıklamalı Bilgi Notu için TIKLAYINIZ!
 
Söz konusu Bilgi Notunda yer almayan hususlar ile ilgili ilave sorularınızı aşağıdaki form aracılığı ile Derneğimize iletmenizi önemle rica ederiz.