Türk Eximbank Uygulamaları Hakkında Görüş ve Talepler

18.10.2018

Bilindiği üzere Türk Eximbank A.Ş. ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla, İhracatçı firmalara destekleri devam etmektedir.
 
Türk Eximbank destek ve kredi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve ek taleplerinizi aşağıdaki form aracılığı ile Derneğimize iletmenizi önemle rica ederiz.