UND, Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Sorunları Paneli'ne Katıldı

30.10.2018

25.10.2018 tarihinde İktisadi Kalkınma Vakfı ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ortaklığında “Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” konulu panel gerçekleştirilmiştir.

Panelin “Ticaret Kotaları Tarife Dışı Engeller” oturumunda, UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Ereke “Transit Engellerinin Taşımacılık Sektörü Üzerindeki Etkisi” adlı sunumunu gerçekleştirmiştir. Sunumda;  Avrupa ülkelerindeki mevcut kota ve transit geçiş ücretlerinin, eşyaların Türkiye ile Avrupa Birliği arasında serbest dolaşımı önemli derecede olumsuz etkilediği üzerinde durulmuştur.

Panelin “Ticaret ve Yatırım Hukukuna İlişkin Bölgesel Gelişmeler” oturumunda ise UND Avrupa Birliği Uzmanı Ayşegül Ketenci “Rusya’nın DTÖ üyeliği ve Güncel Etkileri” sunumunu gerçekleştirmiştir. Yapılan sunumda Rusya’nın DTÖ üyeliği ve sonraki sürecin Rus ekonomisi üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir. Panele yüksek katılım gösterilmiştir.