Dış Ticarette Belge ve Maliyetlerin Azaltılması Çalıştayında Sektör Talepleri İletildi

05.11.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Dış Ticaret İşlemlerinde Belge ve Maliyetlerin Azaltılması Çalıştayı” 1-2 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 
Açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur ve Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ün yaptığı Çalıştay’da Ticaret Bakanlığı tarafından dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ve bunlara ilişkin maliyetler ile ilgili bir sunum yapılmıştır.
 
Çalıştay’ın devamında dış ticaret işlemlerinde rol alan diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından sunumlar yapılmış ve belge sayısının ve maliyetlerin azaltılması için yapılabilecekler istişare edilmiştir.
 
Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen sunumda, uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörünün fazla mesai, yolluk, park, kantar, kontrol, hamaliye, dezenfeksiyon gibi uygulamalara dair maliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmış ve taşımacılık işlemlerinde kullanılan ve kaldırılması önem arz eden belgeler ile ilgili detaylar katılımcılar ile paylaşılmıştır.
 


İç ve sınır gümrük idarelerindeki beklemelerden kaynaklanan maddi kayıpların vurgulandığı Derneğimiz sunumunda, kamu kurumları tarafından dış ticaret işlemlerindeki maliyetleri asgari seviyeye indirgeyecek ve iş süreçlerine önemli derecede katkı sağlayacak sektör önerilerimiz kamu kurumlarımız ve katılımcıları ile paylaşılmıştır.
 
Anılan Çalıştay’a Derneğimiz adına İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Ereke ve Koordinatör Nejla Albayrak katılım sağlamıştır