2019 Yılı UBAK İzin Belgesi Ek Başvuruları Sonrası Ön Değerlendirme Listesi Yayımlanmıştır.

05.11.2018

UBAK İzin Belgesi Ön Değerlendirme Listesinde yer alan firmaların listede yer alan verilerine ilişkin itirazda bulunmak istemeleri halinde, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 6ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince;

TIR Karnesi ve Geçiş Belgesi ile yapılan sefer sayıları ile ilgili düzeltme başvurularının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB), transit gümrük beyannamelerine ilişkin düzeltme başvurularının ise Ticaret Bakanlığı'na yapılması ve anılan kurum ve kuruluşlardan resmi düzeltme yazılarının da en geç 09 Kasım 2018 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, sözkonusu listede yer alan "Yeşil Taşıt Sayıları" UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 2019 yılı UBAK İzin Belgesi dağıtımı değerlendirmelerinde kullanılacak olan 31 Ekim tarihi itibariyle özmal taşıt sayıları olup, UBAK İzin Belgesi müracaatında bulunan bütün firmaların sözkonusu sayıları kontrol etmeleri büyük önem arz etmektedir.

İlgililere duyurulur.

Liste için tıklayınız.