Hatırlatma: Sayısal Takograflarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

08.11.2018

Muayene Süresi Dolan Takograf Cihazları için Ceza Uygulaması


3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15’inci maddesinin “c” maddesi çerçevesince her 2 yılda bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu kuruluşlara Takograf cihazlarının muayene ettirilmesi amacı ile başvuruda bulunulmalıdır.
 
2 yıllık sürenin aşıldığı durumlarda teknik servise müracaat eden firmalara Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 
Konu ile ilgili mağduriyet yaşanmaması amacı ile yetkilendirilmiş teknik servislere zamanında müracaat edilmesi önem arz etmektedir.


Sayısal Takograf Veri Toplama Uygulaması


Bilindiği gibi, Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, ST sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmektedir.
 
2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahipleri, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir defa Kart Verme Otoritesine gönderecektir. Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumludur.
 
Diğer taraftan, söz konusu Genelgenin 5. Maddesinin 1. Paragrafında yer aldığı üzere, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri, şirket kartı kullanmak suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve en çok üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivleyecek ve ayda bir defa bu veriyi Kart Verme Otoritesine gönderecektir.
 
Söz konusu uygulama, yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanısıra yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve şirketler için de geçerlidir.
 
Bu itibarla, söz konusu verilerin yükleneceği internet sitesine, http://staumanaliz.tobb.org.tr/adresinden erişilmektedir. 

Veri yüklemeleri sırasında ST Veri Yükleme Kılavuzundan (tıklayınız) faydalanılabilir.