İletişimin Algıya, Algının Hayatımıza Etkisi Semineri Yapıldı

09.11.2018

Gelişen ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüz iş dünyasında hayatta kalabilmek ve yarınları planlayabilmek ancak ve ancak algıyı iyi yönetmekle mümkündür.

İletişimin stratejik rolüne paralel olarak şirketlerin finansal sorumluluklarının yanında üstlendikleri kurumsal sosyal sorumluluk, kuruma duyulan güven, paydaşlarla ilişkiler ve hizmetin kalitesi gibi bileşenlerle ilişkilendirilen itibar, iletişimin (ulaşılabilir olmanın) yeni rekabet koşulları içinde kurumsal becerilerinin kaynağını oluşturmaktadır. Çünkü itibar, kurumlarda ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına odaklanan ve paydaşların deneyimlerine bağlı olarak algıya dayanan çok yönlü bir bileşendir. Böylece halkla ilişkiler (Algının ve iletişimin yönetimi), uygulamacıları da itibarı oluşturan bu bileşenleri ön plana çıkararak kurumların gelişimleri için ihtiyaç duydukları gücü oluşturur.

Bu hayati mesajları verebilmek amacıyla, TUV Avusturya Akademi ile üyelerimize sosyal sorumluluk kapsamında 9 Kasım Cuma günü ücretsiz olarak düzenlediğimiz “İletişimin Algıya, Algının Hayatımıza Etkisi” eğitimini Banu ÖZALTAN ve Enis GÖKÇETİN birlikte verdi.  Eğitimde; hizmet sektörünün vaatler üzerinde döndüğü, firmanın itibarı, marka algısı, ödenen paraya değer olup olmadığı, müşteri büyürken bizimde büyümemiz gerektiği, beklentilerin karşılayıp karşılamadığı, mevcut müşterilerin gelecek projeksiyonu için plan yapabilmek için çok büyük öneme sahip olduğu, bir sayının tek başına hiçbir anlam ifade etmediği öncesi ve sonrasının çok önemli olduğu ve hatanın hep olabileceği, fakat önemli olanın hata olduktan sonra nasıl bir aksiyon alacağımızın daha da önemli olduğu gibi hususlar eğitimcilerimizin muhteşem sunumuyla katılımcılar ile paylaşıldı.