İthalat Dahil Tüm Yurtdışı Taşıma Faaliyeti Hizmet Sözleşmeleri Dövize Endeksli Kararlaştırılabilecek

16.11.2018

16.11.2018 tarihinde yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair (2018-32/52) Tebliğ’in 8’inci maddesinde değişikliğe gidilmiş ve ilgili maddenin 7-ç. Maddesindeki;
 
“Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri”
 
Hüküm kapsamında ithalat taşımacılığı dahil tüm yurt dışı taşımacılık faaliyetlerine konu sözleşmelerde, sözleşme bedelleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak yapılabileceği kararlaştırılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181116-8.htm
 
Üyelerimizin Bilgilerine önemle duyurulur.