Türkiye - Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshi

27.11.2018

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazıya atfen, 1 Mart 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, Ürdün tarafı Türkiye’den tercihli rejim kapsamında ithal edilen ürünlerin yerel endüstrisini olumsuz etkilediğini ve olumsuz ekonomik koşullarını gerekçe göstererek STA’nın fesih bildiriminin yapıldığı iletilmektedir.
 
Fesih kararının öncesi ve sonrasında STA'nın devamı için T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her düzeyde yoğun görüşme ve çabalarda bulunulduğu, ülkemizce önerilen tüm açılımlara ve esnekliklere rağmen Ürdün tarafının STA'yı iptal etmeyi tercih eder tutumundan geri adım atmadığının gözlemlendiği ve anlaşma zemininin tesis edilemediği bildirilmektedir.
 
Diğer yandan, 1 Kasım 2018 tarihinde Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından Ürdün Sanayi ve Ticaret Odalarına STA’nın feshine ilişkin bir duyuru gönderildiği ve söz konusu duyuruda, Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı ve anılan tarih itibariyle Türkiye’den ithal edilen mallar için STA kapsamında belirlenen tavizli gümrük vergileri yerine Dünya Ticaret Örgütü’nün “en çok gözetilen ulus” (MFN) vergilerinin tahsil edilmeye başlanılacağı ifade edilmektedir.
 
Ürdün tarafından uygulanmakta olan gümrük vergileri Gümrük İdaresinin aşağıda yer alan web sayfasında yayımlanmaktadır.
 
Ürdün Gümrük Tarifeleri:

 
https://services.customs.gov.jo/JCcits/sections.aspx