Kaçak Eşya ve Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler Tebliği Yayınlandı

28.11.2018

28.11.2018 tarih ve 30609 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Seri No.lu Tasfiye Genel Tebliği ile kaçak eşya ve kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara ilişkin işlemlere dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Anılan Tebliğ kapsamında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 9, 10, 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca kaçak eşyaya elkonulması, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtların elkonulmasuı ve alıkonulması, eşyanın teslim alınması, muhafazası ve tasfiyesine ilişkin detaylar yer almaktadır.
 
İlgili Tasfiye Genel Tebliğine ulaşmak için
TIKLAYINIZ