5-9 Arası İşçi Çalıştıran İşyerleri 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Otomatik BES'e Dahil Olacak

19.12.2018

6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Bakanlar Kurulunun 2017/9721 sayılı kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde aşağıdaki kademeli geçiş öngörülmüştür.

 

Özel Sektör Çalışanlarının Otomatik Katılım Kapsamına Dahil Edileceği Geçiş Takvimi

Çalışan Sayısı

Kapsama Alınma Tarihi

1.000 ve üzeri

01.01.2017

250-999 arası

01.04.2017

100-249 arası

01.07.2017

50-99 arası

01.01.2018

10-49 arası

01.07.2018

5-9 arası

01.01.2019


Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren, işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir. 

 

İşveren sisteme girmezse çalışan başına, sisteme girmediği her bir dönem bazında her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

 

Çalışanların maaşlarından prime esas kazancın en az %3’ü oranında kesinti yaparak bu tutarı katkı payı olarak emeklilik şirketi hesaplarına iletilecektir.