İzmir'de Ticareti Kolaylaştıracak Eylemler Görüşüldü

24.12.2018

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Türkiye 5 Yıllık Strateji ve Eylem Belgesi kapsamında kararlaştırılan eylem planlarından biri olan bölgelerdeki kamu-özel sektör istişarelerini güçlendirmek maksadıyla Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıda, Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idareler, bölgedeki limanlar ve dış ticaret işlemlerindeki aksaklıklar konularında istişareler yapıldı.
 
UND adına İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke ve UND İzmir Temsilcisi Abidin Sinci'nin katıldığı toplantıda dış ticaret işlemlerindeki zorluklar ve ilave prosedürler toplantının ana gündemini oluşturdu.  Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda, Bölge Müdürlüğü tarafından sunum gerçekleştirilerek, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu kapsamında hayata geçirilen Bakanlık projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
 
UND İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke tarafından yapılan konuşmada, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu kapsamında yapılan çalışmalar ve belirlenmiş hedefler, Bölgelerin kurul çalışmalarındaki önemi, bölgede yaşanan ve ticareti zorlaştıran uygulamalar ve bunlara yönelik öneriler hakkında paylaşımda bulundu. Gerek gümrük işlemleri gerek ise limanlardaki sorunların aşılması konularında kamu ve özel sektörün birlikte çalışmasına ve ortak akıl ile dış ticaret süreçlerinin yönetilmesine vurgu yapan Ereke, dış ticaret işlemlerini hızlandırmak maksadı ile yapılması gereken eylemlere dair açıklamalarda bulundu.