İşverenlere 6 Puanlık İlave Sigorta Prim Teşviki İndirimi 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı

26.12.2018

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 26.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
31.12.2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, belirtilen illerde faaliyet gösteren bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.