2019 Yılı Bilirkişilik Başvuru Sonuçları Açıklandı

25.01.2019

Bilindiği üzere, sektörümüze yönelik bilirkişi eksikliğini gidermek amacıyla Derneğimiz tarafından yapılan duyuru ile sektörümüzdeki firmalarımız tarafından 2019 yılı Bilirkişilik müracaatları yapılmıştır.
 
İlgili illerdeki Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından yapılan duyurularda 2019 yılı Bilirkişilik müracaat sonuçlarının açıklandığı duyurulmuş olmakla birlikte;
 
·         Bilirkişi olmaya hak kazanan tarafların yemin prosedürleri,
·         Müracaatı reddedilen tarafların itiraz prosedürleri (Bilirkişilik başvuru sonucuna itiraz kılavuzu için tıklayınız)
·         2018 yılında Bilirkişi listesinde olan tarafların uzmanlık alanlarında gerçekleştirilen güncellemeler
 
Ayrıca yapılan duyurularda yer almıştır.
 
BİLİRKİŞİ OLMAYA HAK KAZANAN TARAFLAR VE YEMİN PROSEDÜRLERİ
 
Bilirkişi olmaya hak kazanan tarafların listesi ve yemin prosedürleri ile ilgili il bazındaki duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. Müracaat edilen il üzerinden listelerin takibi önem arz etmektedir.
 
Adana  –  Ankara  –  Antalya Bursa Erzurum Gaziantep İstanbul İzmir Samsun
 
MÜRACAATI REDDEDİLEN TARAFLAR VE İTİRAZ PROSEDÜRLERİ
 
Bilirkişiliğe müracaat yapan ancak başvuruları olumsuz değerlendirilen kişilerin listesi ve itiraz prosedürleri ile ilgili il bazındaki duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. 
 
Adana  –  Ankara  –  Antalya Bursa Erzurum Gaziantep İstanbul İzmir Samsun
 
2018 YILINDA BİLİRKİŞİ LİSTESİNDE OLAN TARAFLARIN UZMANLIK ALANLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜNCELLEMELER
 
2018 yılında Bilirkişilik Listelerinde kayıtlı olup uzmanlık alanları yönünden güncelleme isteyen kişilerin başvuruları incelenmiş olup olumlu değerlendirilen müracaatlar sonucu güncellenen 2018 bölge bilirkişi listeleri ile ilgili il bazındaki duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Güncelleme talebinde bulunan bilirkişiler halen İlgili Bölge Kurulu listelerinde kayıtlı bulunduklarından tekrar yemin etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Adana  –  Ankara  –  Antalya Bursa Erzurum Gaziantep İstanbul İzmir 
 
Müracaat işlemleri başarı ile tamamlanan üyelerimizi tebrik ederiz