Eğitim

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TAZELEME EĞİTİMLERİ
25.05.2014 Tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 21. Maddesi gereğince Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) Tazeleme eğitimleri aynı tebliğ geçici 2. Maddesinin 6. Fıkrasına göre 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. Tazeleme eğitimlerini süresi içerisinde almayan Danışmanlar, Sertifika Yenileme Sınavı’na giremezler. Tazeleme eğitimlerini almayan adayların, sertifika bitim tarihinden sonra tekrar TMGD eğitimi almaları ve TMGD sınavına girmeleri gerekmektedir.

TMGD Tazele Eğitimi 16 Saattir ve 2 gün sürmektedir.
TMGD Tazeleme Eğitim Tarihi
27-28 Temmuz 2019 Saat: 09.00-18.00
Son kayıt günü: 22 Temmuz 2019

  1. Gün - ADR Konvansiyonunda 2017 den 2019 yılına kadar olan değişiklikler
  2. Gün -Örnek soru çözümleri, eğitim tamamlama sınavı ve değerlendirmesi

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ
22 Temmuz 2019 Saat: 09.00-18.00 Yangın Eğitimiyle birlikte 9 gün 72 Saat
Son kayıt tarihi : 12 Temmuz 2019

 

UYGULAMALI DİJİTAL TAKOGRAF VE AETR KONVANSİYONU EĞİTİMİ
25 HAZİRAN 2019 SALI

“Yüksek Cezalar Ödemeyin”
Malumunuz, taşımacılık sektöründe en önemli rekabet unsuru “Hızlı Teslimattır”. Performanslar, sefer sayıları, rakibinden bir adım önde olmak gibi kavramların altında yatan en önemli husus daha hızlı ve sağlam bir şekilde malın teslimatıdır.
Dolayısıyla, hep daha ileriyi, daha hızlıyı hedeflerken yapılan hatalar nedeniyle bir yıl boyunca kazanılan navlun gelirlerinin 10-15 katı ceza ödemek zorunda kalındığı acı bir gerçektir. Sürücülerimizin, tamamlayacakları seferleri önceden hesaplayabilmek, çalışma sürelerine ilişkin kuralları takip ederek hem kendi hem de taşıdıkları malların güvenliğini sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Firma sahiplerinin ise, sürüş ve dinlenme saatlerini önceden hesaplayarak maksimum performans ile seferleri planlamaları kendi şirketlerinin verimliliği açısından son derece önemli bir husustur.

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?
* Operasyon departmanında çalışanlar,
* Şoförler, Baş Şoförler,
* Filo Yöneticileri, Şef, Müdür ve her kademede görevli personeller ve yetkinliklerini artırmak isteyen tüm çalışanlar.
Eğitim İçeriği :
* Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile AETR Sözleşmesindeki farklılıklar,
* Günlük, Haftalık sürüş ve dinlenme süreleri,
* Kayıtların saklama süreleri (araçta, firmada / dijital, manuel),
* Kayıtların ibraz zorunluluğu,
* Verilerin geriye dönük sorgu süresi,
* İhlallerin cezaya Türkiye’de çevrilmesinin faydaları,
* Yurtdışında haftalık tatilin nerede geçirileceği,
* Takograf kullanımında doğru bilinen yanlışlar ve uygulamalı Takograf kullanımı ile ilgili daha birçok husus paylaşılacaktır.


Eğitime Katılım İçin
Telefon 212 2175741