Gürcistan Üçüncü Ülke Geçiş Belgeleri Bitmek Üzere

06.03.2019

Bilindiği üzere, 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye ile Gürcistan arasında gerçekleştirilen KUKK toplantısında Gürcistan tarafının, Gürcü araçların kullanımı için boş giriş belgesi sayısını artırma talebi Türk heyetince kabul edilmemiş olup 2019 yılı geçiş belgesi kota sayıları üzerinde mutabık kalınamamıştı.
 
Taraflar birbirlerine 2019 yılı için bir önceki yıl belirlenen kota miktarının 1/4 oranında geçiş belgesi göndermişti. Gönderilen 750 adet Gürcistan üçüncü ülke geçiş belgesinden 06.03.2019 tarih ve saat 11:39 itibariyle Geçiş Belgeleri Dağıtım Ofisleri elinde toplamda 29 adet kalmıştır. Kalan geçiş belgeleri Hopa geçiş belgesi dağıtım ofisine transfer edilmiş olup akşam saatlerinde bekleyen araçlara dağıtımı gerçekleştirilecektir.


 
Söz konusu ülkeye/ülkeden üçüncü ülke taşıması yapacak olan firmaların bu durumu dikkate alarak taşımalarını UBAK belgesi ile planlamalarının uygun olacağı hususunu bilgilerinize önemle arz ederiz.