Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi Genelgesi

08.04.2019

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından  “Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi” ile ilgili bir Genelge yayınlanmıştır, Genelge 8.4.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bahse konu Genelgede, deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili olarak işletici kuruluşlar tarafından verilecek hizmetlere ilişkin ücretlerin tespit ve tatbikinde hangi hususların dikkate alınması gerektiği yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine önemle sunulur.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız