Özbekistan 3. Ülke Geçiş Belgeleri

10.04.2019

Bilindiği üzere, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 17. maddesinin S-Dağıtım Usulü bölümünün 2. fıkrasının son paragrafı gereğince, Özbekistan 3. ülke geçiş belgelerinin %50'si ülkemiz üzerinden transit geçilerek Özbekistan'a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilmektedir. 

Türk taşıtlarınca kullanılmak üzere sene başında Özbekistan tarafından temin edilen 500 adet Özbekistan 3. ülke geçiş belgesinden kalan 219 adet Özbekistan 3. ülke geçiş belgesinin 150 adedinin ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Özbekistan'a veya Özbekistan'dan yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

Üyelerimizin bilgilerinize önemle sunarız.