Özbekistan 3. Ülke Geçiş Belgeleri Tükenmek Üzere

15.04.2019

Bilindiği üzere, 10.04.2019 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere; Türk taşıtlarınca kullanılmak üzere sene başında Özbekistan tarafından temin edilen 500 adet Özbekistan 3. ülke geçiş belgesinden kalan Özbekistan 3. ülke geçiş belgelerinden 150 adedinin ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Özbekistan'a veya Özbekistan'dan yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açılmış idi.

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, 16 Nisan 2019 tarihinde Özbekistan 3. ülke geçiş belgesinden 80 adet kaldığı görülmektedir. 

Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.