TOBB Tarafından TIR Karnelerine Zam Yapılmıştır

18.04.2019

TOBB tarafından 16.04.2019 tarihinde Derneğimize iletilen yazıda, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmalarımıza dağıtılan TIR Karnelerinin, dönemler halinde TOBB’a Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) ithal edildiği ve yetkilendirilen Odalara gönderildiği ifade edilmiştir.

TIR Karnelerinin firmalara satış fiyatı son olarak Nisan 2018 tarihli ithalat sonrasında 2018 Mayıs ayından itibaren geçerli olmak üzere 6 yapraklı TIR Karnesi için 166 TL, 14 yapraklı TIR Karnesi için 321 TL olarak belirlenmiş idi.
 
Diğer taraftan, son 6 ayda İsviçre Frangı döviz kurunda yaşanan yüksek artış nedeniyle TIR Karnelerinin maliyetleri önemli ölçüde artmış, buna rağmen enflasyonla mücadele amacıyla uygulamaya konulan ve TOBB’un desteği ile sürdürülen indirim kampanyası kapsamında TIR Karnesi fiyatlarında bir değişikliğe gidilmediği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, IRU’dan 2018 Ekim ayı ile 2019 Ocak ayı sonunda yapılan ithalatlarda İsviçre Frangı döviz kurundaki yüksek artışın TIR Karnesi fiyatlarına yansıtılmadığı belirtilmiştir.
 
Bu itibarla, TOBB tarafından döviz artışlarının yarattığı ilave maliyetin sürmesi üzerine fiyat istikrarı sağlanması amacıyla TIR Karnelerinin firmalara dağıtım fiyatları 18.04.2019 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
Yaprak Sayısı  2018 2019 ARTIŞ ORANI
6 Yaprak 166 227  37%
14 Yaprak 321 449 40%

 

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.