Macaristan Transit Geçiş Belgeleri Tükenmek Üzere

06.05.2019

Bilindiği üzere, Bakanlık tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile aylık olarak kullanıma açılan 3.000 adet Macaristan transit geçiş belgesi her ayın 1 inci ve 15 inci günlerinde olmak üzere 15’er günlük dönemler halinde 1.500’er adet olarak kullanıma açılmaktadır.
 
Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, 1 Mayıs tarihi itibariyle kullanıma açılan 1.500 adet Macaristan transit geçiş belgesinden 186 adet kaldığı görülmektedir. Geçiş belgesi tüketim grafiği incelendiğinde 6 Mayıs 2019 akşamı itibariyle belgelerin tükenmesi öngörülmektedir.
 
Bir sonraki döneme ait 1.500 adet Macaristan transit geçiş belgesi 15 Mayıs 2019 tarihi itibariyle kullanıma açılacaktır.
 
Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.