Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri Gıda Güvenliği

03.07.2019

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri gıda Güvenliği ile ilgili bir yazı paylaşıldı.
 
İlgili yazıda daha önce mevcut olan durumlar ile ilgili değişiklik yapıldığı belirtildi. İlgili değişiklik ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen ululslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumların elektronik ortamda bilgilendirilmesi özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik sağlığa uygunluk bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında eşyanın gıda mahsulü olması halinde gıda güvenliği sertifikasının sunulması gerektiğine karar verildi.

Resmi yazı için tıklayın