Kazakistan Tektip Geçiş Belgeleri Hakkında

03.07.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimizle paylaşılan bilgilendirmeye  göre; Türk taşıtlarınca kullanılmak üzere sene başında Kazakistan'dan temin edilen 4.000 adet tektip geçiş belgesinden kalan 100 adedinin; yurtiçinde olan taşıtlarında iade edilmemiş Kazakistan transit geçiş belgesi bulunan firmalar hariç olmak üzere  transit taşımalar için kullanıma açılması uygun görülmüştü.
 
Ancak, konu ile ilgili Bakanlığa ulaşan taleplerde firmaların merkez adreslerinin belge dağıtım ofislerine uzak olması nedeniyle, yurt içinde iade edilmemiş Kazakistan transit geçiş belgelerinin dağıtım ofislerine ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığı ve bu durumun zaman kaybı ve taşımaların aksamasına sebep olduğu dikkate alınarak, yurt içinde olan taşıtlarında iade edilmemiş bulunan Kazakistan tansit geçiş belgelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’na (faks veya mail ile) bir örneğinin gönderilmesi şartıyla kullanıma açılan geçiş belgelerinden firmalara tahsis işlemi yapılabilecektir.
 
Üyelerimizin bilgisine sunulur