Kazakistan Tektip Geçiş Belgesinin Transit Taşımalar İçin Açılması Hakkında

03.07.2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Derneğimize gelen bilgilendirmeye göre; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 18 inci maddesi gereği Kazakistan tektip geçiş belgelerinin %90'ı yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalar ile parsiyel taşımalara, %10'u ise dönüş yükü taşımalarına tahsis edilmektedir. Buna göre, Türk taşıtlarınca kullanılmak üzere sene başında Kazakistan'dan temin edilen 4.000 adet tektip geçiş belgesinden kalan 828 adet geçiş belgesinden 10 adedinin Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde transit taşımalar için kullanıma açılması uygun görülmüştür.
 
Üyelerimizin bilgisine sunulur.