Macaristan Transit Geçiş Belgeleri Tükenmek Üzere

08.07.2019

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, 1 Temmuz tarihi itibariyle kullanıma açılan 1.500 adet Macaristan transit geçiş belgesine ilave olarak Bakanlık kararı ile kullanıma açılan 500 adet belgeden toplamda 48 adet kaldığı görülmektedir. Geçiş belgesi tüketim grafiği incelendiğinde bugün itibariyle belgelerin tükenmesi öngörülmektedir.
 
Bir sonraki döneme ait 1.500 adet Macaristan transit geçiş belgesi 15 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kullanıma açılacaktır.
 
Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.