İran Üzerinden Gerçekleştirilen Transit Taşımalarda Kısıtlamaların Kaldırılması

08.07.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan alınan yazıda Türkiye-İran Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısının 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
 
Yazının devamında söz konusu toplantıda taşımacılarımızın İran'a ve İran üzerinden gerçekleştirdikleri taşımalarda karşılaştıkları sorunların gündeme getirildiğini belirterek, toplantı sonunda imzalanan Protokol ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalındığını bildirmektedir; 
  • Taşıtların standart depoları mühürlendikten sonra depolarında bulunan akaryakıtın miktarına bakılmaksızın transit olarak taşıma yapabilmesi (bu kapsamda taşıtlarımız özellikle Türkmenistan'dan aldıkları akaryakıt ile depoları dolu olarak İran'a giriş yapabilecekler ve akaryakıt fiyat farkı ödemeksizin İran üzerinden ülkemize dönüş yapabileceklerdir)
  • Transit taşımalarda uygulanan ve 2017 yılı Eylül ayında kısmen kaldırılan süre kısıtlamasının bütün sınır kapılarında kaldırılması (taşıtlar taşıma yaptıkları ülkede dinlenme ve sürüş sürelerine ilişkin geçerli mevzuata uymaya devam edecek olup, bu konuda Türk ve İran taşıtları arasında herhangi bir ayrımcılık yapılmayacaktır).
 
İran tarafı ayrıca İran üzerinden Katar'a yük götüren Türk taşıtlarının (çekicinin İran'da kalması nedeniyle) ikili taşıma olarak değerlendirildiğini belirtmiş ve bu taşıtların İran'dan dönüş yükü alabileceğini teyit etmiştir.
 
Bakanlığımız alınan kararların kısa bir süre içerisinde hayata geçmesinin öngörüldüğünü ifade ederek, Derneğimizden firmalarımızın konuya ilişkin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.
 
Bu çerçevede, Derneğimiz olarak ülkemiz taşımacılığı ve ihracatı için bu çok olumlu anlaşma için Bakanlığımıza şükranlarımızı sunar, konuyla ilgili gelişmelerin sektörümüzle bilahare paylaşılacağını bildiririz.