Yunanistan Ücretsiz İkili Geçiş Belgeleri Tükendi

08.07.2019

Bilindiği üzere 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye – Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısında 2019 yılında iki ülke arasında teati gerçekleştirilen toplam 10.000 adet ücretsiz ikili geçiş belgesi temin edilmiş, 8 Temmuz 2019 tarihi itibariyle bahse konu 2019 yılı Yunanistan ikili geçiş belgeleri tükenmiştir.

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, 2019 yılında kullanıma açılan toplam 8.000 adet Yunanistan ücretli ikili geçiş belgesinden ise 8 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 6.682 adet kaldığı görülmektedir.

Yunanistan’a taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.