Slovenya Transit Geçiş Belgeleri Tükenmek Üzere

12.07.2019

Bilindiği üzere Slovenya transit geçiş belgeleri 25 Haziran tarihinde tükenmiş olup Bakanlık kararı ile 26 Haziran tarihinde tren hattı kullanım karşılığı temin edilen 2019 yılına ait 2.000 adet Slovenya ödül geçiş belgesi 2020 yılı geçiş belgelerinden mahsup edilmek üzere genel kullanıma açılmış idi.

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, Slovenya transit geçiş belgeleri 12 Temmuz tarihi itibariyle tükenmiştir.

Ek belgelerin temini konusundaki girişimler devam etmekte olup olası gelişmeler tarafınız ile paylaşılacaktır.

Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.