Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Amacıyla Çalıştay Gerçekleştirdi

12.07.2019

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi, Ulaştırma ve Lojistik Sektörü Çalıştayı Gerçekleştirildi..
 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Proje kapsamında; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, ulaştırma ve lojistik sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması, sektörde kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, sektörü düzenleyip denetleyen ve temsil eden tüm kurum ve kuruluşların katıldığı Çalıştay 10-11 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
 
Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe gerek yurtiçi gerek ise uluslararası alanda faaliyet gösteren tüm modların ve ilgili kurum/kuruluşlarının katılım sağladığı Çalıştay’da; kayıt dışılığa neden olan unsurlar, haksız rekabete yol açan konular, sektörün gümrük, vergi ve sektör mevzuatı kapsamında yaşadığı sorunlar değerlendirilmiş ve bir çıktı oluşturacak şekilde raporlanmıştır.
 
Çalıştay’a üniversitelerden bu alanda çalışmaları olan değerli akademisyenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Vergi Denetleme Kurumu, SGK yetkilileri ile Lojistik sektörünü temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları katılmıştır.