Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş 01.01.2020'ye Ertelendi

29.07.2019

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesini öngören Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş, 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ne geçişin ertelenmesine ilişkin karar, 27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190727-6.htm          
 
Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.