Avusturya Dördüncü Dönem Transit Geçiş Belgelerinde Son Durum

01.08.2019

Bilindiği üzere, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi gereği 2’şer aylık dönemler halinde kullanıma açılan Avusturya tektip (ikili/transit/3.ülke) geçiş belgelerinin %65’i transit, %35’i ikili taşımalara tahsis edilir. İki aylık dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmez, belgelerin bitmemesi durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, 1 Temmuz tarihi itibariyle kullanıma açılan Temmuz - Ağustos dönemi Avusturya transit geçiş belgelerinden 217 adet kaldığı belirlenmektedir. Geçiş belgesi tüketim grafiği incelendiğinde 5 Ağustos 2019 tarihi itibariyle belgelerin tükenmesi öngörülmektedir.

Bir sonraki döneme ait Avusturya transit geçiş belgeleri 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle kullanıma açılacaktır.
 
Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.