Azerbaycan Geçiş Belgeleri Hakkında

06.08.2019

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan verilere göre, 6 Ağustos 2019 tarihi itibariyle toplam 12 adet Azerbaycan transit geçiş belgesi ( Kapılara göre dağılımı: Ardahan 6 adet, Aktaş 6 adet) kaldığı belirlenmektedir.
 
Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.