Özbekistan İkili Geçiş Belgelerinin Kullanımına Dikkat!

08.08.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından derneğimize yapılan bilgilendirmeye göre; Bakanlığa yapılan müraacatlarda Özbekistan'a taşıma yapmak üzere geçiş belgesi dağıtım bürolarından Özbekistan geçiş belgelerini alarak yurtdışına çıkış yapan Türk plakalı taşıtların Özbekistan gümrüklerinde ibraz ettikleri söz konusu geçiş belgelerinin kullanılmış olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği, Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı nezdinde Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan yazışmalar neticesinde de söz konusu geçiş belgelerinin tahsis edilen firmalardan başka firmalarca kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. maddesinin 42. fıkrası, "Yetki belgesi sahipleri; yolcu ve eşya taşımalarının ilgili kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar." hükmünü amirdir. 

Buna göre, bahse konu sorunun yeniden yaşanmaması için geçiş belgesi kullanımı ve taşımacılık mevzuatına uygun hareket edilmesinin gerektiği önemle vurgulanmakta ve yetki belgesi sahipleri uyarılmaktadır.